Toimintatapa

Uwiran tavoitteena on varmistaa tuotteiden ja prosessien laatu. Jatkuva parantaminen ja tuotekehitys ovat osa yrityksemme perustoimintaa. Toimimme vaativilla markkinoilla, joissa laatustandardit, laatuosaaminen sekä tarkka dokumentointi ovat korkeassa asemassa.

Tavoitteet jotka asetamme toiminnallemme:

Turvallisuus - vahva sitoutuminen QHSE:n

Jälijettävyys - Täydellinen dokumentaation

Nolla virhettä - Jatkuva parantaminen (QHSE)

iStock 000007365706XSmall5

Laatu

iStock 000004826040Large bannerkoko3

Sitoudumme liiketoiminnassamme laadun kehittämiseen ja keskittymme kolmeen ydintavoitteeseen: 

Asiakkaan tyytyväisyys

Asiakas määrittelee laatutason tai luomme sen asiakkaan kanssa. Sitoudumme täyttämään tämän laatutason ja vaatimukset. Laatuyhteistyöllä toimittajiemme ja asiakkaittemme kanssa tähtäämme jatkuvaan laadun ja toiminnan parantamiseen.

Jatkuva parantaminen

Laadun tuottamisessa tarvittavien valmiuksien kehittämisellä ja koulutuksella luomme edellytykset jatkuvalle laadun parantamiselle. Jatkuvassa parantamisessa käytämme sovellettua PDCA-mallia. Vuosittaiset laatutavoitteemme ovat merkkipaaluja laadun parantamisen kannalta.

Kerralla valmiiksi

Periaatteenamme on tehdä työ kerralla valmiiksi. Varmistamme tällä tavoin kilpailukykyiset, virheettömät tuotteet sekä nopean palvelun. Jokainen on vastuussa oman työnsä laadusta ja jokainen puuttuu havaitsemiinsa laatu-poikkeamiin ja virheisiin.

Toimintamme on sertifioitu ISO-9001 toimintajärjestelmällä sekä ISO 3834-2 sertifikaatilla.

ISO 9001 ISO 3834 2 COL EN ID 36080

Ympäristö ja työturvallisuus

iStock 000017353215XSmall2    

Kannamme kaikessa toiminnassamme vastuun ympäristöstä. Ympäristövaikutukset huomioidaan osana yhtiön liiketoiminnan kehittämistä. Seuraamme säännöllisesti tavoitteidemme toteutumista ja asetamme tarvittaessa uusia päämääriä ja tavoitteita.

Uwira sitoutuu työturvallisuuden kehittämiseen ja ylläpitämiseen Uwiran turvallisuuspolitiikan mukaan. Uwira tuntee vastuunsa asiakkaiden, työntekijöiden, yhteistyö¬kumppa-neiden, vierailijoiden, alihankkijoiden ja työympäristön turvallisuudesta, hyvinvoinnista sekä asiakkaidensa tietoturvasta.

Toimintamme on sertifioitu ISO-14001 ympäristöjärjestelmällä sekä OHSAS-18001 työturvallisuusjärjestelmällä.

Laatu- ja ympäristöpolitiikkamme ovat julkisia. Toimitamme nämä asiakirjat pyydettäessä. Voit tiedustella asiakirjoja: rauno.honkamaki@leinolat.com

ISO 14001 OHSAS 18001 COL ID 36084

Leinolat Group Uwira T-Drill Leimec
Kilkanen T-Drill Inc