Westenergy

Uwira Oy johti Westenergyn jäähdytysyksikön rakentamista.

Hitsaamalla valmistettaviin tuotteisiin erikoistunut Uwira Oy vastasi jätevoimalaprojektissa jäähdytysyksikön rakentamisesta. Pääurakoitsijana toimi sveitsiläinen Hitachi Zosen Inova AG. Laitoksessa muutetaan energiaksi ne jätteet, joita ei voida muuten hyödyntää. Jätevoimalaan kuuluu Summer Cooler – yksikkö, joka on jätevoimalan lisäjäähdytysjärjestelmä. Teollisuusprojektissa Uwira toimi projektin kokonaisvaltaisena urakoitsijana.

Kokonaisratkaisut ovat Uwiran erityisosaamista. Kokemus ja ammattitaito takasivat projektissa laadukkaan lopputuloksen. Uwiran vastuulla oli koko jäähdytysyksikön projektin hallinnoiminen. Tähän kuuluivat kokonaisjärjestelmän asennus, esivalmisteiden valmistus sekä laitteiden yhteensopivuuden varmistaminen. Uwira toimitti jäähdytysyksikköön esivalmisteita kuten putkistoja, paineastioita ja teräsrakenteita.

MG 6228

Uwiran suunnittelu- ja insinööriosaaminen sekä esivalmisteiden laatu ja hitsausosaaminen takasivat vaativien ratkaisujen onnistumisen. Laajaa verkostoa ja vaativaa teknologiaa vaatinut projekti toi esiin Uwiran toimitusvarmuuden ja joustavuuden. Uwira panostaakin vahvasti asiakaslähtöisyyteen, mikä näkyi tässä projektissa hyvin erilaisten koneiden, laitteiden ja osien yhdistämisessä asiakkaan toiveiden mukaisesti.

- Erityisesti kattosäleikköjen asennusvaiheessa vaadittiin laajaa teknistä osaamista ja innovointia, kertoo projektijohtaja Paavo Saunamäki.

ota yhteytta blue11

Leinolat Group Uwira T-Drill Leimec
Kilkanen T-Drill Inc